top of page

Kalite Politikamız

Müşterilerimizin memnuniyetini ve güvenini sağlayacak, kusursuz ürün ve hizmetleri; tam zamanında, doğa ve çevreye saygı, topluma hizmet anlayışı ile üreterek sunmak öncelikli amacımız ve görevimizdir.

 “Sürekli İyileştirme’’ anlayışı doğrultusunda kalitemizi ve teknolojimizi daima geliştirerek toplam kaliteye ulaşmak için çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz arasında saygı ve güven bağının kurulması kalite politikamızın temel amacıdır.

Bu amaçlar doğrultusunda kalite bilincinin yerleşmesi için gereken ortamları hazırlamakta, çalışanların eğitim ve öğrenimini sürekli geliştirmekte kararlıyız.

AMAÇLARIMIZ

  • %100 Müşteri memnuniyetini sağlamak

  • Müşterilerin beklentilerini karşılayacak bir kalite standardı yakalamak

  • Çalışan motivasyonunu arttırmak

 

ARAÇLARIMIZ

  • Tüm kademelerde kalite benimsenir ve desteklenir.

  • Her iş alanında kalite standartları ve prosedürleri oluşturulur.

  • Sürekli gelişmeyi ve iyileştirmeyi sağlayacak şekilde kalite hedefleri ve performans parametreleri tespit edilir, izlenir ve değerlendirilir.

  • Her kademede kalite eğitimleri verilerek personelin bu eğitimlere katılımı desteklenir.

  • Kalite yönetimi prosesine tüm çalışanların katılımı sağlanarak ekip çalışmasının güçlendirilmesi desteklenir.

bottom of page